Connexions remotes (VPN)

En alguna ocasió ens caldrà connectar el nostre ordinador als recursos de la oficina o bé haurem de connectar els ordinadors de dos sucursals de la mateixa empresa que es troben en difernts localitats. Es fa a través d'una VPN i nosaltres et podem aconssellar la millor manera per les teves circumstàncies.

Una xarxa privada virtual o VPN  és una tecnologia de xarxa que permet una extensió de la xarxa local sobre una xarxa pública, com per exemple internet. En són exemples comuns: connectar dues o més sucursals d’una empresa utilitzant com a vincle Internet, permetre als membres de l’equip de suport tècnic la connexió des de casa al centre de còmput, o que un usuari pugui accedir al seu equip de l’oficina  des d’un lloc remot, com ara l’habitació de casa seva, utilitzant en tots els casos la infraestructura d’Internet.