Cobrar a traves d'internet esdevé fàcil amb CorusTPV

CorusCloud Pagaments On-line

Posem a la vostra disposició una eina per a realitzar pagaments en línia des de la vostra web.

En el cas de les escoles o institus l’objectiu és el de facilitar el pagament de certes activitats, com ara excursions i viatges, als pares i mares de l’alumnat. Alhora, s’agilitzen aquests tràmits i es redueix el trànsit de diners en efectiu.

El centre contracta amb el seu banc el servei de pagaments online i utilitilitza la nostra plataforma en lÍnia de gestió que facilita la integració de la passarel·la de pagament amb la web del centre I gestiona els diferents conceptes de pagament ordenats per cursos..

La plataforma a més ens facilita el llistat de moviments entre dates tant si el pagament s’ha fet efectiu com si no i ens permet desar extreure informació rellevant del procés.

Podem integrar la passarel·la de pagament al vostre web a partir de 250€ més l’IVA a més d’una petita quota anual per mantenir la intranet I el servidor actualitzat. Caldrà però estudiar cada cas, ja que estem oberts a la possibilitat de configuracions personalitzades i a mida.

Estem a la vostra disposició per qualsevol dubte que tingueu i podeu contactar amb nosaltres si voleu ampliar la informació sobre el Sistema.