El manteniment informàtic es important pel funcionament de l'empresa

Manteniment de sistemes informàtics

Proporcionem serveis de manteniment informàtic per a empreses. Ens ocupem dels aspectes que garanteixen un correcte funcionament de les infraestructures Informàtiques. Proporcionem una resposta ràpida i eficient per solucionar problemes però sense deixar de banda la prevenció.

Les empreses requerixen d’infinitat d’actuacions per preservar el funcionament correcte de les infraestructures informàtiques.
El manteniment preventiu
inclou una revisió periòdica detallada del correcte funcionament dels equips de hardware en tots els seus components.
El manteniment correctiu se centra en la substitució dels components tant interns com externs que fallin en els equips així com la ressolució de problemes habituals d’us del software o dels correus electrònics i l’accés a serveis web.
Cal també mantenir els Sistemes Operatius en bon estat: actualitzacions de seguretat, revisió dels paràmetres crítics dels equips i de la xarxa, revisió i actualitzacions d’antivirus, java, adobe, navegadors etc. Cal revisar periòdicament el Software de les còpies de seguretat i fer-ne auditories, també la comunicació entre els equips connectats en xarxa, així com dels perifèrics. Sovint cal verificar, també,  el cablejat de la xarxa en els equips i els perifèrics.