Assesorament IT

Assessorament i suport Informàtic es un servei per a empreses i professionals, per tal de solucionar questions relacionades amb la gestió del maquinari i programari, amb la comunicació electrònica, i les eines web 2.0 disponibles per a diferents tipologies d’empresa.

  • Programari i aplicacions informàtiques: l’ús concret i social de les aplicacions informàtiques i sistemes operatius més adients, per tal de fomentar l’autonomia i sostenibilitat tecnològica.
  • Maquinari informàtic: inclou tota la infraestructura tecnològica que pugui resultar adequat i el manteniment i la reparació dels equips.
  • Comunicació i eines web 2.0: els canals habituals i nous de comunicació,  Internet i l’ús  de les xarxes socials i eines web 2.0.
  • Oferir i generar recursos  sobre programari, maquinari, eines de comunicació i web 2.0 per tal de fomentar el creixement.